23 Mart 2019, 02:00 / 1116 Okuma / 0 Yorum

Kahramanmaraş Aile Hukuku;

Alanında faaliyet gösteren Ömer Faruk ARDIÇ, Türk vatandaşları ile Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soybağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi alanlarda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme huzurunda çözümünde ve taraflar arasındaki anlaşmalarda müvekkillerine Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek Kahramanmaraş'ta Aile Hukuku davalarında hizmetvermektedir.

Ömer Faruk ARDIÇ, “Aile Hukuku” kapsamında Velayet, Tazminat, Nafaka, Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar, Evlenmenin İptali, Evlenmeye İzin, Boşanma ve Mal Paylaşımı, Boşanma, Babalık, Aile Konutu davaları ile ilgili hizmetler sunmaktadır.

"Prensip olarak; boşanma davası sürecinde asla çocukların tanıklığını kabul etmiyoruz. Siz bu niyette iseniz üzülerek size hizmet veremeyeceğimizi belirtmek isteriz."