05 Ocak 2019, 13:17 / 1907 Okuma / 0 Yorum

Avukatlar şahıs ya da kurumların ortaya çıkan sorunlarını mahkemelerde yasalara uygun bir şekilde, itimat içerisinde giderilmesini elde eden ve adaletin tecelli etmesi için hukuk sistemine yardım eden meslek personeli kişilerdir. Gerçek ve tüzel kişilerin haklarını korumak için çaba sarfeden avukatlar, hukuk sorunlarında ve yasal konularda da yorum yaparlar. İcra hukuku ise alacaklarını alamayan reel yada tüzel kişilerin borçlulara karşı hakkının savunmasıdır. Cüzi icra da denilen İcra hukuku, icra dairesi tarafınca borçlunun mallarına el konulması yöntemiyle alacaklıların alacaklarını basit bir biçimde temin etmesi için belirlenen bir hukuk dalıdır. İşte tam da burada icra avukatları devreye girer hukuk düzenini koruyarak sürecin hızlı ve en iyi şekilde ilerlemesine katkı sağlarlar.

İcra Avukatının Görevleri

Borcunu alamayan reel ve tüzel kişi icra sürecinin hızla ilerlemesini istiyorlarsa en önce iyi bir icra avukatı bulmaları gereklidir. Çünkü icra avukatı borç alacak konusuna doğru bir yasal yorum getirip, davanın gidişatını belirlemelidir. İyi bir avukat sağlam bir mantığa haiz olduğundan problemi derhal çözme odaklıdır. Bu sebeple alacaklının hakkını mahkemeler önünde iyi savunacaktır. Ayrıca icra avukatları davayla ilgili bütün hukuki işleri izler ve bu işlerle alakalı belgeleri düzenler. Davasını aldığı mükellefin hakkını dava bitimine kadar savunmakla yükümlüdür. Sorumluluk sahibi ve yansız olması gereken bu avukatlar aynı zamanda soğukkanlı olarak davanın gidişatını en iyi halde yönlendirirler.

İcra Avukatına Neden İhtiyaç Duyulur?

İster küçük ister büyük meblağlarda olsun icra davaları zorlu davalardır. Bir tarafta alacaklı varken diğer yanda borçlu vardır. Borçlu taraf dava sürecini uzatabilir, kaçabilir, iptal davası açabilir ve borcunu vermemek için gerekirse muvazaalı muamele bile yapabilirler. Alacaklı olan reel veya tüzel bireyin menfaatlerini korumak için bunların tespiti, izlenmesi ve kontrolü için icra avukatına gereksinim vardır. Çünkü icra avukatları işi almalarından başlayarak sürecin bitimine kadar doğrusu alacaklının borcunu almasına kadar sürecin arasında olur ve mükellefinin menfaati doğrultusunda alacağın alınmasını sağlar.

Kahramanmaraş İcra Avukatı Neler Yapmaktadır?

Kahramanmaraş icra avukatları, icra davalarında kişi veya kurumlar arasındaki anlaşmazlıkları mahkemeler karşısında en kısa müddette çözebilen kabiliyette olmaları yardımıyla sürecin doğru ve sorunsuz çözümünü sağlamaktadırlar. Sorumluluk sahibi, anlayışlı ve sabırlı avukatlarımız çözüm odaklı emek harcayarak dava süreçlerini iyi bir biçimde yönetmektedirler. Titizlikle çalışan avukatlarımız davalarda ortaya çıkabilecek her türlü soruna karşı hazırlıklı ve soğukkanlıdırlar. Mükellefiyetini aldıkları kişilerle dava boyunca iletişim halinde olan icra avukatları kurumların ve şahısların danışmanlıklarını dava bitimine kadar mükellefiyle iletişimde olur. Öncelikle borçlunun malları haciz edilmesiyle başlamış olan süreçten, malların satılarak para çevrilene ve alacaklıya ödenene kadar mükellefiyle iletişimde olur. Böylece mükelleflerin ekonomik ve zaman kaybını engeller. Alacaklarının kolay ve eksiksiz bir biçimde alınarak dava periyodunu yönetirler.