Hukuk, bir topluluğun toplum olmasını ve toplum olarak kalmasını sağlayan, kişilerin doğuştan sahip olduğu haklarını kendi iradeleri ile kısıtlayıp toplumsal yaşamın çekilmez hale gelmemesi için oluşturulmuş kurallar bütününe verilen addır. Bilindiği üzere her ülkenin farklı bir yargılama sistemi bulunmakta ve bu da ülkelerin ulusal egemen özelliğinden kaynaklanmaktadır. Elbette ki pek çok ülke gerek hukuk sistemi olarak gerekse de yönetim sistemi olarak birbirlerinden etkilenmiş, hatta hukuk kurallarını koyarken kendilerine yakın olarak görülen hukuk sistemlerinden yapılan çevirilerle ülkenin hukuk kurallarının koyulmasına da sıkça rastlanmaktadır. Bu ülkelerden birisi de elbette ki Türkiye’dir.

Bilindiği üzere Aile Hukuku, Türk Hukuk Sistemi içerisinde Medeni Hukuk ana başlığı altında incelenen ve kurallarının da Medeni Kanun içerisinde yer aldığı bir hukuk alanıdır. Medeni Kanun’un 2. Kitabında bulunan Aile Hukuku kuralları, adından da anlaşılacağı üzere aile alanındaki kuralları düzenler. Bunun isminin aile olması illa ki evlilikten sonraki kuralları düzenleyecek anlamına gelmemektedir. Mesela nişanlılık ile ilgili kurallar da Aile Hukuku kapsamında değerlendirilmekte ve nişanlıların birbirleri ile olan nişanlılık ilişkisini modern kurallar bağlamında düzenler. Yalnızca evlilik öncesi ve evlilik süresindeki kuralları değil, Aile Hukuku aynı zamanda boşanma ve bazen de ölüm sonucunda meydana gelecek hukuki durumları da düzenler. Bu itibarla Aile Hukuku’nun en basit tanımı kişilerin daha ilk nişanlılık döneminden başlayarak evlilik gerçekleşmişse evlilik, boşanma gerçekleşmişse boşanma ve ölüm gerçekleşmişse kişilerin hukuki durumları hakkında bilgi veren ve uyuşmazlıkları çözen kurallar bütünüdür. Bu kapsamda değerlendirildiğinde ülkemizde Aile Mahkemeleri’nin iş yükü oldukça fazladır. Özellikle de kadının toplumsal alandaki etkinliğinin artması, geçim sıkıntısının eskiye oranla daha da azalması özellikle boşanma gibi Aile Hukuku’nun etki alanına giren davaları arttırmıştır. Aile Hukuku kabaca evlenme ve boşanma hukuku olarak tabir ediliyor olsa da hukukçular bu görüşe kesinlikle katılmamaktadırlar. Çünkü Aile Hukuku, evlat edinmeden çocuğun velayetine ya da vesayetine, aile içindeki düzene, aile mallarının idaresine kadar pek çok alanda uyuşmazlıkları çözen bir alandır. Bu niteliği itibariyle de Aile Hukuku, gerek Türk hukuk sisteminin gerekse de diğer hukuk sistemlerinin vazgeçilmez bir üyesidir.

Ömer Faruk ARDIÇ, Kahramanmaraş'ta Aile Hukuku kapsamında Velayet, Tazminat, Nafaka, Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar, Evlenmenin İptali, Evlenmeye İzin, Boşanma ve Mal Paylaşımı, Boşanma, Babalık, Aile Konutu davaları ile ilgili hizmetler sunmaktadır.

Prensip olarak; boşanma davası sürecinde asla çocukların tanıklığını kabul etmiyoruz. Siz bu niyette iseniz üzülerek size hizmet veremeyeceğimizi belirtmek isteriz.