Ülkemiz hukuk sisteminde pek çok alan bulunmaktadır. Hemen hemen hayatın her alanına müdahale eden, kişilerin birbirleri ile olan iletişimlerini ve etkileşimlerini düzenleyen bir hukuk kuralı mutlaka bulunmaktadır. Bu hukuk alanlarından bazıları çok fazla dallanmadan, üzerine yoğunlaştığı konuya ilişkin düzenlemeler içerirken bazı hukuk alanlarının ise kapsamı son derece geniştir. İşte bu kapsamı geniş olan hukuk alanlarından birisi de hiç şüphesiz ki Borçlar Hukuku’dur. Konu hakkında bilgi sahibi olmayan bazı kişiler, borçların da hukuku mu olur diyebilir ancak evet, borçların da hukuku olur. Özellikle de bu borçlar kişiler arasındaki ilişkileri düzenliyorsa elbette ki borçların da hukuku olur. Mesela siz bir galeriden bir heykel sipariş ettiniz diyelim. Heykeli yapacak olan heykeltıraş burada sizin sipariş ettiğiniz heykeli yapma borcu altına girmişken siz de bu heykelin bedelini ödeme borcu altına girersiniz. Her iki taraf da borçlarını ödedi diyelim. Burada heykelin ne şekilde teslim edileceğine dair bir hüküm bulunmuyor. İşte bu noktada Borçlar Hukuku devreye girer ve teslimin ne şekilde sağlanması gerektiğini hüküm altına alır.

               Daha somut bir örnek verecek olursak; bankalardan kredi çekmek istediğinizde sizlere önceden düzenlenmiş ve herkes için aynı olarak öngörülen kredi sözleşmeleri bulunmaktadır. Bunların hukuk terminolojisindeki adı Genel İşlem Koşullları’dır. Bu genel işlem koşullarında bankaların önceden neleri yazıp yazamayacağı, yazsa bile nelerin geçersiz ya da geçerli kabul edileceği gibi ayrıntılı pek çok kural bulunmaktadır. Çünkü burada bankalar, tüketicilere oranla çok daha güçlü görünmüş ve tüketiciyi koruma gayreti ile bu çabaya girişilmiştir. Ayrıca karşılıklı olarak yapılan bir sözleşmeye göre mesela heykel örneğinden gidelim. Eğer siz vaktinde para borcunuzu ödediyseniz ve heykeltıraş size sipariş ettiğiniz heykeli zamanında ulaştırmadıysa burada heykeltıraşın temerrüdünden bahsedilebilecek ve bu da sizlere ek bazı imkanlar kazandıracaktır. Yani borçlar hukuku da hayatımızın herhangi bir anında karşımıza çıkabilecek ve hakkında az şey bilinde dahi hayatlarımızı kolaylaştıracak kurallardandır. Yargılama sistemimiz içinde hukuk yargılaması alt kolunda bulunan borçlar hukuku, hemen hemen herkesin günlük hayatında karşılaştığı hukuk alanlarından birisidir.