Bilindiği gibi sözleşmeler, en kaba tabiriyle iki tarafın birbiri ile anlaşarak bir işi yapması ya da yapmaması konusunda tabi oldukları kuralları düzenleyen, yazılı ya da sözlü olabilen kurallardır. Sözleşme Hukuku denince genellikle insanlar arasında bunun da mı hukuku var gibi eleştiriler alsa da bu alan hukukun en vazgeçilmez alanlarından birisidir. En basitinden insanlar geçimlerini sağlamak için çalışmak zorundadır. Bu çalışmanın yapılabilmesi için de ya kişiler kendi işlerini açmakta ya da açılmış olan iş yerlerine iş başvurusu yapmaktadırlar. Yapılan bu başvuru sonucunda kişiler işe kabul edildiklerinde orada ne şartlarda çalışılacağına, iş yerine hangi saatlerde girilip hangi saatlerde çıkılacağına, yapılan çalışma sonucu işçinin ne kadar ücret alacağına dair sözleşme imzalarlar. Bu sözleşmelerin tabi olduğu kurallar da Sözleşme Hukuku kapsamında değerlendirilmekte ve gerek işçinin gerekse de işverenin çıkarlarını korumaktadır.

Yalnızca İş Hukuku bakımından düşünmek, sözleşme hukukunu oldukça basite indirgemiş olacaktır. Bir örnek daha vererek sözleşme hukukunun hayatımızda ne denli yer ettiğini ve ne denli önemli olduğuna bir kez daha vurgu yapalım. Mesela başka bir şehre ya da aynı şehir içinde başka bir eve taşındınız ve burayı kiraladınız. Elbette ki sözlü olarak kira sözleşmesi yapılabiliyor olsa da esas öngörülen ve hem kiraya vereni hem de kiracıyı koruyan hükümlere göre kira sözleşmesini yazılı olarak yapmak esastır. Bu kira sözleşmesini ne şekilde yapacağınız, hangi maddeleri ekleyip hangi maddeleri ekleyemeyeceğiniz, herhangi bir uyuşmazlık durumunda ne şekilde hareket edileceği ya da en basitinden açılacak davanın hangi mahkemede açılacağı (taraflar tacirse yetkili mahkeme belirleyebilirler) sözleşme hukukunun görev alanına girmektedir. Hayatımızda bu kadar büyük yer tutan sözleşmeler ile ilgili ayrı bir hukuk dalı olması da bu durumda elbette kaçınılmazdır. Bankalarla yaptığımız kredi ve kredi kartı sözleşmeleri, bağışlama ve satış sözleşmeleri ve bunun gibi daha pek çok durumda sözleşmeler hukuku hükümlerini doğurmaktadır. Bu sebeple özellikle tacir olan kişiler ve kurumlar için sözleşme hukukunun iyi bir şekilde anlaşılması, gelecekte meydana gelebilecek uyuşmazlıkların çözümünde sizlere önemli bir yol gösterici olacaktır.