Kahramanmaraş ili içinde görülen ceza davalarına ilişik olarak, uzman ceza avukatı Av. Ömer Faruk Ardıç önderliğinde, başta Ağır Ceza Mahkemesi olmak suretiyle, Sulh Ceza Hakimlikleri ve Asliye Ceza Mahkemelerinde görülmekte olan ceza davalarına ve savcılık soruşturmalarına ilişkin olarak, Ömer Faruk Ardıç Hukuk Bürosu Türk Ceza Kanunu Kapsamı’nda yer edinen bütün suçlar kapsamında danışmanlık, mağdur avukatlığı ve şüpheli yada sanıklara müdafilik hizmeti vermektedir.

Ceza avukatlarımız özellikle ceza hukuku alanında uzmanlaşmış olup, müvekkillerine ceza yargılaması aşamasında adil yargılanma hakkı kapsamında en müessir ve başarı göstermiş neticeyi almak suretiyle müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.

Kahramanmaraş ceza avukatı, Maraş Ceza Avukatları, Maraş Avukatlar, Kahramanmaraş Ağır Ceza Avukatları

Bilindiği gibi Ceza Hukuku, insanların diğer insanlarla, canlılarla ya da eşyalarla olan, haksız fiilden dolayı karşı tarafa bir zarar vermesini engellemek ya da bu engellenemiyorsa meydana çıkan neticeye göre ceza öngören kurallar bütününe verilen addır. Türk Hukuk Sistemi’nin incelendiği 3 ana başlıktan biri olan Ceza Hukuku, tamamen kendine has özellikler barındırmakta ve suç işlenmeden önce insanlara yapılan bir fiilin ne denli bir ceza gerektirdiğini gösteren kurallardır. Ülkemizde Ceza yargılaması kapsamında belli başlı suçlar sayılmış ve bu suçların işlenmesi halinde verilecek cezalar aralıklı olarak belirlenmiştir. Bu cezaların aralıklı olarak belirlenmesinin sebebi ise meydana gelen olayın şiddetine göre karar verilmesi gerekliliğidir. Bunu da tespit edecek olan hukukun üstünlüğü kurallarına göre atanmış hakimler yapmaktadırlar. Ceza hukukunda yargılama yapan mahkemeler, tarafların getirdiği delillerle bağlı değildir, diledikleri zaman kendiliğinden delil araştırması yapabilirler ve bu bir zorunluluktur. Yalnızca bu yönüyle bile ceza hukukunda insanların toplumsal yaşam için ne denli haklarından vazgeçtiği açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Ceza Hukuku bu yönleriyle diğer hukuk kurallarından farklılık göstermektedir.