Ticaret Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Ceza Hukuku, Aile Hukuku, İş Hukuku, İdare, Vergi  Hukuku, İcra İflas Hukuku alanlarında müvekkillerine ekip olarak hizmet vermekte gerçek ve tüzel kişilere sürekli hukuki danışmanlık hizmetleri yürütmektedir.

Avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini güven, şeffaflık ve ulaşılabilirlik üzerine kurmuştur. Ülke içi ve ülke dışından birçok hukuk bürosu ile irtibat halinde çalışılmaktadır. Takip edilen dava ve takiplerin her aşaması hakkında vekil edenlere bilgi ve rapor sunulmakta, mesleki faaliyetlerin çoğunluğunda müvekkilden yazılı talimat alınarak takibata devam edilmektedir. Uyuşmazlık konusu dava ve işlemlerin neticesi hakkında garanti verilmemekte sadece muhtemel hukuki neticeler hakkında görüş bildirilmektedir. Takip edilecek davalar hakkında ekip olarak ön inceleme, konsültasyon yapıldıktan sonra dava evrakı ilgili departmana sevk edilmekte, ihtilaf konusu olay ve işlemler hakkında güncel mevzuat ve yüksek mahkeme kararları taranarak en kısa ve en az masrafla vicdani kanaate uygun ve olumlu neticeler almaya gayret edilmektedir.

Önleyici avukatlık hizmetleri, hukuki danışmanlık alanında Yılmak Hukuk Bürosu’ nun önem verdiği faaliyet alanıdır. Zira sıklıkla değişen yasal mevzuatı vekil edenler takip edememekte, hukuki ve cezai sonuç doğurabilecek eylem ve işlemlerde profesyonel hukuki destek alınmadığından ciddi zararlar ortaya çıkmaktadır. Müvekkil portföyünde ülke çapında tanınan ve güvenilen marka ve şirketler bulunan büromuz, her türlü sözleşme ve belgeye imza atılmadan önce hukuki ihtilaflar ortaya çıkmadan, müvekkillerle temas halinde olan ekibimiz ile klasik yaklaşımlar yerine, hukuki risk analizi yaparak detaylı bilgilendirme ve uyarılarda bulunmakta, her türlü hukuki destek sağlayarak, doğacak maddi ve manevi zararı en aza indirmeye gayret etmektedir.