Eşya Hukuku, Medeni Hukuk ana başlığı altında özel olarak incelenen ve hükümleri Türk Medeni Kanunu’nun 4. Kitabında bulunan kurallar bütününe verilen isimdir. Eşya hukuku, genel manada eşya olarak nitelendirilen her şeyi araştırmayı konu alan bir hukuk alt dalıdır. Eşya hukukunun en temel konularından birisi mülkiyettir. Mülkiyet kişiye sıkı sıkıya bağlı olan ve vazgeçilmesi imkansız temel haklardan biridir. İşte bir eşyanın üzerindeki mülkiyet hakkınızı koruyan, bu hakka karşı gerçekleşecek herhangi bir saldırıda ne gibi yaptırımların meydana geleceğini düzenleyen hukuk alanı eşya hukukudur. Adından da anlaşılacağı üzere eşya hukukunun alanına eşya niteliğinde olan her türlü madde girmektedir. En basitinden sahibi olduğunuz cep telefonu, içinde yaşadığınız ve kendinize ait olan eviniz, arabanız ya da mücevherleriniz eşya hukuku kapsamında değerlendirilen birer maddedir. Bir şeyin eşya olarak değerlendirilmesi ve eşya hukukunun konusunu oluşturabilmesi için bu maddenin ufak da olsa bir değerinin olması gerekmektedir.

               Yargılama, ülkemizde üç ana grupta incelenmektedir. Bunlar hukuk yargılaması, ceza yargılaması ve idari yargılama olmak üzere üç grupta incelenmektedir. Eşya hukuku da bu üç temel ayrımın hukuk yargılaması kapsamında değerlendirilmektedir. Konusu itibariyle eşyayı konu alan eşya hukuku, özellikle mülkiyet alanındaki yaptırımları ile hukuk alanının olmazsa olmaz alanlarından biridir. Düşünün ki eşya hukukunun düzgünce işlemediği bir ülkede yaşıyorsunuz ve bu ülkede mal ediniyorsunuz. Ancak çalışıp kazanıp biriktirdiğiniz para ile edindiğiniz bu mülkün hukuk anlamında herhangi bir koruması bulunmuyor. Bu durum hukuk devletlerinde asla kabul edilmeyen ve kabul edilmemesi gereken bir durumdur. Bu sebeple eşya hukuku, hukuk terminolojisi içinde olmazsa olmaz bir alandır. Aynı zamanda evcil hayvanlar da eşya hukukunun koruması altındadır. Her ne kadar hayvanlara eşya gözü ile bakmak yanlış olsa da hukuk sistemimizde hayvanlar, eşya hukuku kapsamında değerlendirilir ve koruması da yine bu hukuk kuralları kapsamında değerlendirilir. Aynı zamanda adınıza tapuda kayıtlı taşınmazınızın mesela yola çıkışı yoksa ve yola çıkmak için bir geçide ihtiyaç duyarsanız da bu eşya hukuku hükümleri uyarınca sağlanır ve yola çıkışınızı gerçekleştirilir.