Rekabet hukuku gerek M&A’ler, yani devralma ve birleşmelerde gerek şirket içi kurallarda (compliance kuralları) önemli bir rol oynamaktadır. Büromuz şirket devralma ve birleşmelerde ortaya çıkabilecek rekabet hukuku sorunlarını da çözmekte, rekabet kurumundan izin alınması gereken durumlarda, bu izin sürecinde danışmanlık yapmaktadır.